STT        HẠNG MỤC                                                                                                                                 SẢN PHẨM  ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
1 Trần chìm

(trần phẳng trên 100m2)

Khung xương vĩnh tường m29 tấm thạch cao gyproc 9 mm m2

145.000

Làm theo yêu cầu chủ đầu tư
2 Trần nổi

(trần phẳng trên 100 m2)

Khung xương vĩnh tường tấm thạch cao gyproc 9 mm

(Tấm sơn trắng)

M2

145.000

Làm theo yêu cầu chủ đầu tư
3 Trần chìm(trần phẳng trên 100M2) Khung xương thường tấm thạch cao boral hoặc yoshino

M2

125.000

Làm theo yêu cầu chủ đầu tư
4 Trần nổi

(trên 100m2)

Khung xương thường tấm thạch cao boral hoặc yoshino

M2

125.000

Làm theo yêu cầu chủ đầu tư
5 Vách ngăn 2 mặt

(trên 50m2)

Khung xương vĩnh tường(u65,u66)  tấm thạch cao gyproc 9mm m2

305.000

Làm theo yêu cầu chủ đầu tư
6 Vách ngăn 1 mặt

(trên 50m2)

Khung xương vĩnh tường(u65,u66)  tấm thạch cao gyproc 9mm

m2

250.000

Làm theo yêu cầu chủ đầu tư
7 Vách ngăn 2 mặt

trên 50m2)

Khung xương thường (u65,u66) tấm thạch cao boranl hoặc yoshino 8mm

m2

250.000

Làm theo yêu cầu chủ đầu tư
8 Vách ngăn 1 mặt

trên 50m2)

Khung xương thường (u65,u66) tấm thạch cao boranl hoặc yoshino 8mm

m2

205.000

Làm theo yêu cầu chủ đầu tư

-Đơn giá trên bao gồm nhân công và vật tư

-đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%

-đơn giá trên có thể thay đổi theo từng  có độ khó khác nhau của công trình