STT

       HẠNG MỤC

                                                                                                                                SẢN PHẨM

 ĐVT

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

1

 

Trần chìm

(trần phẳng trên 100m2)

Khung xương vĩnh tường m29 tấm thạch cao gyproc 9 mm

m2

125.000

Làm theo yêu cầu chủ đầu tư

2

 

Trần nổi

(trần phẳng trên 100 m2)

Khung xương vĩnh tường tấm thạch cao gyproc 9 mm

(Tấm sơn trắng)

 

 

 

M2

 

125.000

Làm theo yêu cầu chủ đầu tư

3

Trần chìm(trần phẳng trên 100M2)

Khung xương thường tấm thạch cao boral hoặc yoshino

M2

110.000

Làm theo yêu cầu chủ đầu tư

4

Trần nổi

(trên 100m2)

 

Khung xương thường tấm thạch cao boral hoặc yoshino

M2

110.000

Làm theo yêu cầu chủ đầu tư

5

Vách ngăn 2 mặt

(trên 50m2)

Khung xương vĩnh tường(u65,u66)  tấm thạch cao gyproc 9mm

m2

285.000

Làm theo yêu cầu chủ đầu tư

6

Vách ngăn 1 mặt

(trên 50m2)

Khung xương vĩnh tường(u65,u66)  tấm thạch cao gyproc 9mm

m2

185.000

Làm theo yêu cầu chủ đầu tư

7

Vách ngăn 2 mặt

trên 50m2)

Khung xương thường (u65,u66) tấm thạch cao boranl hoặc yoshino 8mm

m2

250.000

Làm theo yêu cầu chủ đầu tư

8

Vách ngăn 1 mặt

trên 50m2)

Khung xương thường (u65,u66) tấm thạch cao boranl hoặc yoshino 8mm

m2

150.000

Làm theo yêu cầu chủ đầu tư

-Đơn giá trên bao gồm nhân công và vật tư

-đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%

-đơn giá trên có thể thay đổi theo từng  có độ khó khác nhau của công trình